Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING - INVOERING STELSEL VAN FUNCTIEVERZWARING RMW 29/01/2024 31/01/2024
AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING - OPDRACHTHOUDERSCHAP RMW 29/01/2024 31/01/2024
AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING EN ARBEIDSREGLEMENT INZAKE AFBOUW HISTORISCHE MEERPRESTATIES RMW 29/01/2024 31/01/2024
AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING - INVOERING STELSEL VAN FUNCTIEVERZWARING GR 29/01/2024 06/02/2024
AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING - OPDRACHTHOUDERSCHAP GR 29/01/2024 06/02/2024
AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING EN ARBEIDSREGLEMENT INZAKE AFBOUW HISTORISCHE MEERPRESTATIES GR 29/01/2024 06/02/2024
GOEDKEURING REGLEMENT TOT HET INSTELLEN VAN EEN KLOKKENLUIDERSREGELING RMW 28/12/2023 29/12/2023
GOEDKEURING REGLEMENT TOT HET INSTELLEN VAN EEN KLOKKENLUIDERSREGELING GR 28/12/2023 29/12/2023
AANPASSING REGLEMENT HUISTAAKBEGELEIDING RMW 25/09/2023 27/09/2023
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - GOEDKEURING SCHOOLREGLEMENT EN INFORMATIEBROCHURE GR 25/09/2023 27/09/2023
AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOKAAL OPVANGINITIATIEF (LOI) RMW 26/06/2023 30/06/2023
AANPASSING REGLEMENTEN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERINGSPREMIE RMW 26/06/2023 30/06/2023
GOEDKEURING ANIMATORENREGLEMENT GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKING GR 27/02/2023 01/03/2023
GOEDKEURING UNIFORM GAS-REGLEMENT PZ HAGELAND (AANPASSING GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 2022) GR 19/12/2022 22/12/2022
AANPASSING REGLEMENT BETREFFENDE TOEKENNING TOELAGES JUBILERENDE VERENIGINGEN GR 24/10/2022 27/10/2022
GOEDKEURING UNIFORM GAS-REGLEMENT PZ HAGELAND (HERZIENING) GR 26/09/2022 29/09/2022
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - GOEDKEURING SCHOOLREGLEMENT EN INFORMATIEBROCHURE GR 27/06/2022 30/06/2022
GOEDKEURING VAN HET ZONAAL EVENEMENTENREGLEMENT GR 01/06/2022 03/06/2022
GOEDKEURING VAN HET ZONAAL HORECAREGLEMENT GR 01/06/2022 03/06/2022
AANVULLEND REGLEMENT VERKEER - BECKERS-GEMOETSLAAN CBS 25/04/2022 29/04/2022