Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT LEERLINGENVERVOER IN HET KADER VAN DE OVEREENKOMST PROJECT “DUURZAAM NAAR SCHOOL” – PERIODE 01/01/2023 - 31/12/2023 GR 28/11/2022 30/11/2022
GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN GR 28/11/2022 30/11/2022
CONTANTBELASTINGREGLEMENT VOOR DE INZAMELING EN VERWERKING VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL EN GELIJKAARDIG BEDRIJFSAFVAL DIT ZOWEL VOOR DE HUIS-AAN-HUISINZAMELING, INZAMELING VIA SORTEERSTRATEN, INZAMELING OP AFROEP, ALS DE INZAMELING OP HET RECYCLAGEPARK – 2023-2025. GR 24/10/2022 27/10/2022
AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN GEVENTILEERDE KEUKENAFVALBAKJES EN COMPOSTEERBARE ZAKKEN GR 26/09/2022 29/09/2022
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET AFLEVEREN VAN VASTGOEDINFORMATIE GR 26/09/2022 29/09/2022
AANPASSING BELASTINGREGLEMENT OP ONGESCHIKT EN ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN GR 28/02/2022 07/03/2022
GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKING GR 31/01/2022 03/02/2022
GOEDKEURING RETRIBUTIES LESSENREEKSEN 2022 GR 31/01/2022 03/02/2022
AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING - AANSLAGJAAR 2022 GR 27/12/2021 28/12/2021
BELASTING OP DE ADMINISTRATIEVE STUKKEN - DIENST BURGER- EN WELZIJNSZAKEN 2022 GR 27/12/2021 28/12/2021
BELASTINGREGLEMENT OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN - AANSLAGJAAR 2022-2025 GR 27/12/2021 28/12/2021
BELASTINGREGLEMENT OP ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN GR 27/12/2021 28/12/2021
BELASTINGREGLEMENT OP VERWAARLOOSDE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN GR 27/12/2021 28/12/2021
GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING - AANSLAGJAAR 2022 GR 27/12/2021 28/12/2021
RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE AFGIFTE VAN CONFORMITEITSATTESTEN GR 27/12/2021 28/12/2021
GOEDKEURING - DIENST- EN RETRIBUTIEREGLEMENT VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK GR 29/11/2021 01/12/2021
GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT LEERLINGENVERVOER IN HET KADER VAN DE OVEREENKOMST PROJECT “DUURZAAM NAAR SCHOOL” – PERIODE 01/01/2022 - 31/12/2022 GR 29/11/2021 01/12/2021
WIJZIGING CONTANTBELASTINGREGLEMENT VOOR DE INZAMELING EN VERWERKING VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN DAARMEE VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL, DIT ZOWEL VOOR DE HUIS-AAN-HUIS INZAMELING INZAMELING VIA SORTEERSTRATEN, INZAMELING OP AFROEP ALS DE INZAMELING OP HET RECYCLAGEPARK (AANPASSING GEMEENTERAADSBESLUIT 28 DECEMBER 2020) GR 25/10/2021 27/10/2021