Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
BEDRIJFSBEZOEK SENIOREN 2024 CBS 26/02/2024 29/02/2024
RETRIBUTIE UITPAS CBS 12/02/2024 15/02/2024
STARTEN MET LOPEN 2024 CBS 12/02/2024 15/02/2024
GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT LEERLINGENVERVOER IN HET KADER VAN DE OVEREENKOMST PROJECT “DUURZAAM NAAR SCHOOL” – PERIODE 01/01/2024 - 31/12/2024 GR 29/01/2024 06/02/2024
GOEDKEURING RETRIBUTIES LESSENREEKSEN 2024 GR 29/01/2024 06/02/2024
GOEDKEURING TOETREDINGSOVEREENKOMST VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM EN GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT VASTGOEDINFORMATIE GR 29/01/2024 06/02/2024
AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING - AANSLAGJAAR 2024 GR 28/12/2023 29/12/2023
GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING - AANSLAGJAAR 2024 GR 28/12/2023 29/12/2023
BELASTING OP DE ADMINISTRATIEVE STUKKEN - DIENST BURGER- EN WELZIJNSZAKEN - 2023-2024 GR 27/11/2023 30/11/2023
WIJZIGING CONTANTBELASTINGREGLEMENT VOOR DE INZAMELING EN VERWERKING VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL EN GELIJKAARDIG BEDRIJFSAFVAL, DIT ZOWEL VOOR DE HUIS-AAN-HUIS INZAMELING, INZAMELING VIA SORTEERSTRATEN, INZAMELING OP AFROEP, ALS DE INZAMELING OP HET RECYCLAGEPARK - 2023-2025 GR 30/10/2023 31/10/2023
KERSTCONCERT 2023 SENIORENRAAD CBS 11/09/2023 15/09/2023
CURLING INITIATIE VOOR SENIOREN 2023 CBS 31/07/2023 07/08/2023
GOEDKEURING RETRIBUTIE SENIORENFEEST 2023 CBS 03/07/2023 12/07/2023
GOEDKEURING ADDENDUM 'E-READERS EN E-BOEKEN' BIJ DIENST- EN RETRIBUTIEREGLEMENT OPENBARE BIBLIOTHEEK GR 24/04/2023 02/05/2023
GOEDKEURING RETRIBUTIES LESSENREEKSEN 2023 GR 30/01/2023 02/02/2023
AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING - AANSLAGJAAR 2023 GR 19/12/2022 22/12/2022
BELASTING OP DE ADMINISTRATIEVE STUKKEN - DIENST BURGER- EN WELZIJNSZAKEN 2023 GR 19/12/2022 22/12/2022
BELASTING OP DE GELDAUTOMATEN - AANSLAGJAREN 2020 TOT EN MET 2025 - AANPASSING BESLUIT VAN 25 NOVEMBER 2019 GR 19/12/2022 22/12/2022
BELASTING OP DE MASTEN EN PYLONEN - AANSLAGJAREN 2020 TOT EN MET 2025 GR 19/12/2022 22/12/2022
GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING - AANSLAGJAAR 2023 GR 19/12/2022 22/12/2022