Gemeente Bekkevoort

Zitting van 28 juni 2021

Om 20.00 uur tot 21.52

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Janssens

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Raadsleden:

Mia Peeters, Bart Volders, Tommy Heusdens, Johan Everaerts, Jan Van Cauwenbergh, Tom Lemmens, Trees Laenens, Lies Timmermans, Jens Snyers en Mieke Mellaerts

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

An Weckhuyzen

 

 

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 juni 2021

GOEDKEURING RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL LOKAAL BESTUUR BEKKEVOORT

 

Besluit

De gemeenteraad keurt de rechtspositieregeling voor het personeel van het lokaal bestuur Bekkevoort goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Punt bijlagen/links bekg-rpr-rgl-20210628-g rechtspositieregeling GO.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

GOEDKEURING BESTEK EN WIJZE VAN GUNNEN PENSIOENFONDS MANDATARISSEN

 

Besluit

Gemeente en OCMW Bekkevoort fungeren vandaag zelf als pensioenkas voor de gewezen mandatarissen. De gemeenteraad keurt een bestek goed met als voorwerp 'Afsluiten pensioenverzekering mandatarissen van gemeente en OCMW Bekkevoort'.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 juni 2021

VASTSTELLING JAARREKENING 2020 - DEEL GEMEENTE

 

Besluit

De gemeenteraad stelt zijn deel van de jaarrekening 2020 vast.

De jaarrekening 2020 van de gemeente en haar OCMW eindigt met een positief budgettair resultaat van het boekjaar ten bedrag van € 1 528 288.

Zodoende wordt het gecumuleerd budgettair resultaat € 4 325 744 en de autofinancieringsmarge

€ 1 261 899.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Punt bijlagen/links Jaarrekening 2020 Raden 28062021.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 juni 2021

GOEDKEURING JAARREKENING DEEL OCMW EN DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2020 ALS GEHEEL

 

Besluit

De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed. Door deze goedkeuring wordt de jaarrekening 2020 in zijn geheel geacht definitief te zijn vastgesteld.

De jaarrekening 2020 van de gemeente en haar OCMW eindigt met een positief budgettair resultaat van het boekjaar ten bedrag van € 1 528 288.

Zodoende wordt het gecumuleerd budgettair resultaat € 4 325 744 en de autofinancieringsmarge

€ 1 261 899.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Punt bijlagen/links Jaarrekening 2020 Raden 28062021.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

PARTICIPATIETRAJECT IN HET KADER VAN OPMAAK LOKAAL GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

 

Besluit

De gemeenteraad keurt het onderstaand participatietraject in het kader van de opmaak van het lokaal gemeentelijk mobiliteitsplan goed:

          De inwoners van de gemeente, ouders en leerkrachten van de 3 basisscholen en de adviesraden zullen geconsulteerd worden tijdens het participatietraject op 3 momenten

          Oriëntatiefase: inventarisatie problemen van de gemeente via een online bevraging (of desgewenst op papier) - juni 2021 - juli 2021

          Synthesefase: voorstel en bespreking van de scenario's via een workshop met burgerpanel - januari/februari 2022

          Beleidsplan: voorstel en bespreking van het beleidsplan via een inlooptentoonstelling - zomer 2022.

          De verkeersadviesraad zal tijdens iedere fase één keer geconsulteerd worden via een vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

AANLEG FIETSPADEN LANGS DE STAATSBAAN TUSSEN BEKKEVOORT EN TIELT-WINGE - GOEDKEURING ERELOON TRACTEBEL ENGIE - GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

 

Besluit

Aanleg van fietspaden Staatsbaan tussen Bekkevoort en Tielt-Winge : De ereloonovereenkomst tussen Tractebel Engie en Fluvius wordt goedgekeurd. De samenwerkingsovereenkomsten voor gezamelijke opdrachten van diensten en voor samengevoegde opdrachten van werken tussen Vlaams Gewest (AWV), Fluvius, gemeente Bekkevoort en gemeente Tielt-Winge worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 juni 2021

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - GOEDKEURING SCHOOLREGLEMENT EN INFORMATIEBROCHURE

 

Besluit

Het schoolreglement met informatiebrochure van de gemeentelijke basisschool wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Punt bijlagen/links Schoolreglement_en_infobrochure_september_2021 1.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

GOEDKEURING BIJDRAGE BK WIELRENNEN AMATEURS EN MASTERS 2021

 

Besluit

De gemeenteraad besluit een bedrag van € 500 incl. BTW te storten op rekening van het Unlimited Cycling Team Belgium vzw als sponsoring voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Wielrennen voor amateurs en masters op zondag 8 augustus 2021 in Bekkevoort.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 juni 2021

OPRICHTING KINDERGEMEENTERAAD EN GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Besluit

De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een kindergemeenteraad en keurt het huishoudelijk reglement goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021