Gemeente Bekkevoort

Zitting van 28 november 2022

Om 20.00 uur tot 21.40

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Janssens

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Raadsleden:

Mia Peeters, Bart Volders, Tommy Heusdens, Johan Everaerts, Jan Van Cauwenbergh, Tom Lemmens, Trees Laenens, Nathalie Putseys en Jens Snyers

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

Verontschuldigd:

Raadsleden:

Lies Timmermans en An Weckhuyzen

 

 

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat raadslid Jan Van Cauwenbergh de zitting vanaf punt 23.

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat raadslid Jens Snyers de zitting vanaf punt 23.

Raadslid Jan Van Cauwenbergh vervoegt de vergadering vanaf punt 24.

Raadslid Jens Snyers vervoegt de vergadering vanaf punt 24.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

BESTUURSKRACHTANALYSE - STANDPUNTBEPALING EN MACHTIGING COLLEGE

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad machtigt het college om op basis van het voorliggende rapport bestuurskrachtanalyse Hageland verdere gesprekken te voeren met de gemeente Tielt-Winge, rekening houdend met de resultaten van de formele bevraging die de gemeente Tielt-Winge heeft uitgestuurd naar de gemeenten Bekkevoort, Kortenaken, Geetbets, Holsbeek, Lubbeek, Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem.

 

Artikel 2: De gemeenteraad machtigt het college om tevens te peilen naar de interesse van de stad Diest voor een vrijwillige fusieoperatie, aangezien uit het rapport blijkt dat Bekkevoort sterk gericht is op Diest.

 

Artikel 3:De gemeenteraad machtigt het college om tevens te peilen naar de interesse van de stad Scherpenheuvel-Zichem voor een vrijwillige fusieoperatie.

 

Artikel 4:Het onderzoek naar deze drie pistes loopt simultaan.

 

Artikel 5: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

DEFINITIEF AKKOORD RECHT VAN OPSTAL - EROSIEPROJECT KONINGSBOS -  DEEL VAN PERCEEL BEKKEVOORT, AFDELING 2, SECTIE I, NR. 168E

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Akkoord te gaan met het recht van opstal voor een periode van 20 jaar voor een deel van perceel, kadastraal gekend als Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 168E met een oppervlakte van 634m² (zoals het opmetingsplan van landmetersbureau Intertopo van 26 mei 2021) van dhr. Toetenel Paul.

Mevr. Branders Helena is pachter.

 

Artikel 2:De eigenaar van het onder artikel 1 vermelde goed zal een eenmalige vergoeding van 0,5€/m² ontvangen, nl. 317,00 euro. De pachter ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 0,16€/m² uit te betalen voor een periode van 20 opeenvolgende jaren die ingaat op de datum van het verlijden van de akte van recht van opstal, zijnde een jaarlijkse vergoeding van 101,44€ en onder voorwaarden bepaald in bijgevoegde ontwerpakte opgesteld door notaris Mellaerts te Paal.

 

Artikel 3: De notariskosten worden geraamd op 1.561,83 € en zullen door de gemeente gedragen worden.

 

Artikel 4: De betaling zal gebeuren met de kredieten voorzien op registratiesleutels:

        AC-1.6.19/0341-00/22000000 - Uitvoering erosiebestrijdingsplan: Koningsbos/Wolvenstraat

        0341-00/61500150 - beheersvergoeding overeenkomsten erosiebestrijding

 

Artikel 5: De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 6: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemene bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

DEFINITIEF AKKOORD RECHT VAN OPSTAL - EROSIEPROJECT KONINGSBOS -  DEEL VAN PERCEEL BEKKEVOORT, AFDELING 2, SECTIE I, NR. 168F

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Akkoord te gaan met het recht van opstal voor een periode van 20 jaar voor een deel van perceel, kadastraal gekend als, Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 168F met een oppervlakte van 659m² (zoals het opmetingsplan van landmetersbureau Intertopo van 26 mei 2021) van dhr. en mevr. Bruyninckx - Theunis.

Dhr. Bruyninckx Gino is pachter.

 

Artikel 2: De eigenaar onder artikel 1 vermelde goed zal een eenmalige vergoeding van 0,5€/m² ontvangen, nl. 329,50€. De pachter ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 0,16 €/m² uit te betalen voor een periode van 20 opeenvolgende jaren die ingaat op de datum van het verlijden van de akte van recht van opstal, zijnde een jaarlijkse vergoeding van 105,44€ en onder voorwaarden bepaald in bijgevoegde ontwerpakten opgesteld door notaris Mellaerts te Paal.

 

Artikel 3: De notariskosten worden geraamd op 1.561,83 € en zullen door de gemeente gedragen worden.

 

Artikel 4: De betaling zal gebeuren met de kredieten voorzien op registratiesleutels:

        AC-1.6.19/0341-00/22000000 - Uitvoering erosiebestrijdingsplan: Koningsbos/Wolvenstraat

        0341-00/61500150 - beheersvergoeding overeenkomsten erosiebestrijding

 

Artikel 5: De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 6: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemene bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

DEFINITIEF AKKOORD RECHT VAN OPSTAL - EROSIEPROJECT KONINGSBOS -  DEEL VAN PERCEEL BEKKEVOORT, AFDELING 2, SECTIE I, NR. 168G

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Akkoord te gaan met het recht van opstal voor een periode van 20 jaar  voor een deel van perceel, kadastraal gekend als, Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr 168G met een oppervlakte van 2.253m² (zoals het opmetingsplan van landmetersbureau Intertopo van 26 mei 2021) van dhr. Devos Dirk, dhr. Devos Gilles, mevr. Devos Ingrid en dhr. Devos Patrick.

Dhr. Vangelder Eddy is pachter.

 

Artikel 2: De eigenaars van het onder artikel 1 vermelde goed zullen een éénmalige vergoeding van 0,5€/m² ontvangen, nl. 1.126,50 €. De pachter ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 0,16 €/m² uit te betalen voor een periode van 20 opeenvolgende jaren die ingaat op de datum van het verlijden van de akte van recht van opstal, zijnde een jaarlijkse vergoeding van 360,48€ en onder voorwaarden bepaald in bijgevoegde ontwerpakten opgesteld door notaris Mellaerts te Paal.

 

Artikel 3: De notariskosten worden geraamd op 1.561,83 € en zullen door de gemeente gedragen worden.

 

Artikel 4: De betaling zal gebeuren met de kredieten voorzien op registratiesleutels:

        AC-1.6.19/0341-00/22000000 - Uitvoering erosiebestrijdingsplan: Koningsbos/Wolvenstraat

        0341-00/61500150 - beheersvergoeding overeenkomsten erosiebestrijding

 

Artikel 5: De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 6: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemene bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

AANKOOP GROND EN GRATIS GRONDOVERDRACHT: ZIJWEG KONINGSBOS NRS. 17-21 TE ASSENT - AKTE 2 (REP.NR.: 00-01-1941/002/FL)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Akkoord te gaan met:

        de aankoop van volgende percelen, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2021:

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 181K met een oppervlakte van 204m² voor een totaalprijs van 816,00 EUR van Vandebroeck Jos & Goethuys Jenny;

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 181K2 met een oppervlakte van 65m² voor een totaalprijs van 260,00 EUR van Vandebroeck Jos;

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 194V met een oppervlakte van 40m² voor een totaalprijs van 160,00 EUR van Vandebroeck Jos.

        de gratis grondinnames van volgende percelen, in uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2020 en 22 februari 2021:

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 181K met een oppervlakte van 59m² van Vandebroeck Jos & Goethuys Jenny;

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 194B2 met een oppervlakte van 10m² van Vandebroeck Jos & Goethuys Jenny;

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 181K2 met een oppervlakte van 11m² van Vandebroeck Jos;

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 194V met een oppervlakte van 170m² van Vandebroeck Jos;

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 194T met een oppervlakte van 102m² van Vandebroeck Jos.

zoals het rooilijnplan Koningsbos van studiebureel AARO-TOPO van 17 augustus 2020 en onder voorwaarden bepaald in de bijgevoegde ontwerpakte opgesteld door notaris Mellaerts te Paal.

 

Artikel 2: De nieuwe wegenis op te nemen in het openbaar domein.

 

Artikel 3: De notariskosten worden geraamd op 1.760,04 € en zullen door de gemeente gedragen worden.

 

Artikel 4: De betaling zal gebeuren met de kredieten voorzien op registratiesleutel:

AC-1.3.17 - 0200/22000000 - Grondinnames Koningsbos.

 

Artikel 5: De burgmeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 6: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemene bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

AANKOOP GROND EN GRATIS GRONDOVERDRACHT: ZIJWEG KONINGSBOS NRS. 17-21 TE ASSENT - AKTE 3 (REP. NR.: 00-01-1941/003/FL)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Akkoord te gaan met:

        de aankoop van volgend perceel, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2021:

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 181B2 met een oppervlakte van 360m² voor een totaalprijs van 1,440,00 EUR van Vandebroeck Marc;

        de gratis grondinnames van volgend perceel, in uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2020 en 22 februari 2021:

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 181B2 met een oppervlakte van 92m²  van Vandebroeck Marc;

zoals het rooilijnplan Koningsbos van studiebureel AARO-TOPO van 17 augustus 2020 en onder voorwaarden bepaald in de bijgevoegde ontwerpakte opgesteld door notaris Mellaerts te Paal.

 

Artikel 2: De nieuwe wegenis op te nemen in het openbaar domein.

 

Artikel 3: De notariskosten worden geraamd op 1.432,43 € en zullen door de gemeente gedragen worden.

 

Artikel 4: De betaling zal gebeuren met de kredieten voorzien op registratiesleutel:

AC-1.3.17 - 0200/22000000 - Grondinnames Koningsbos

 

Artikel 5: De burgmeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 6: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemene bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

GRATIS GRONDOVERDRACHT: ZIJWEG KONINGSBOS NRS. 17-21 TE ASSENT - AKTE 5 (REP. NR: 00-01-1941/005/FL)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Akkoord te gaan met:

        de gratis grondinnames van volgende percelen, in uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2020 en 22 februari 2021:

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 195T met een oppervlakte van 117m² van Jonckers Alfreddy & Stas Berthy;

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 195X met een oppervlakte van 61m² van Jonckers Alfreddy & Stas Berthy;

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 195T met een oppervlakte van 5m²  van Jonckers Alfreddy & Stas Berthy;

zoals het rooilijnplan Koningsbos van studiebureel AARO-TOPO van 17 augustus 2020 en onder voorwaarden bepaald in de bijgevoegde ontwerpakte opgesteld door notaris Mellaerts te Paal.

 

Artikel 2: De nieuwe wegenis op te nemen in het openbaar domein.

 

Artikel 3: De notariskosten worden geraamd op € 1.437,75 en zullen door de gemeente gedragen worden.

 

Artikel 4: De betaling zal gebeuren met de kredieten voorzien op registratiesleutel:

AC-1.3.17 - 0200/22000000 - Grondinnames Koningsbos

 

Artikel 5: De burgmeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 6: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemene bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

GRATIS GRONDOVERDRACHT: ZIJWEG KONINGSBOS NRS. 17-21 TE ASSENT - AKTE 6 (REP. NR.: 00-01-1941/006/FL)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Akkoord te gaan met:

        de gratis grondinnames van volgend perceel, in uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2020 en 22 februari 2021:

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 196V met een oppervlakte van 80m²  van Dansart Nadine;

zoals het rooilijnplan Koningsbos van studiebureel AARO-TOPO van 17 augustus 2020 en onder voorwaarden bepaald in de bijgevoegde ontwerpakte opgesteld door notaris Mellaerts te Paal.

 

Artikel 2:De nieuwe wegenis op te nemen in het openbaar domein.

 

Artikel 3: De notariskosten worden geraamd op 1.353,05 € en zullen door de gemeente gedragen worden.

 

Artikel 4: De betaling zal gebeuren met de kredieten voorzien op registratiesleutel:

AC-1.3.17 - 0200/22000000 - Grondinnames Koningsbos

 

Artikel 5: De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 6: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemene bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

GRATIS GRONDOVERDRACHT: ZIJWEG KONINGSBOS NRS. 17-21 TE ASSENT - AKTE 7 (REP. NR. 00-01-1941/007/FL)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Akkoord te gaan met:

        de gratis grondinnames van volgende percelen, in uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2020 en 22 februari 2021:

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 196S met een oppervlakte van 32m²  van Beynaerts Carina & Van Gelder Laurentius;

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 196R met een oppervlakte van 46m² van Beynaerts Carina & Van Gelder Laurentius;

zoals het rooilijnplan Koningsbos van studiebureel AARO-TOPO van 17 augustus 2020 en onder voorwaarden bepaald in de bijgevoegde ontwerpakte opgesteld door notaris Mellaerts te Paal.

 

Artikel 2: De nieuwe wegenis op te nemen in het openbaar domein.

 

Artikel 3: De notariskosten worden geraamd op 1.437,75 € en zullen door de gemeente gedragen worden.

 

Artikel 4: De betaling zal gebeuren met de kredieten voorzien op registratiesleutel:

AC-1.3.17 - 0200/22000000 - Grondinnames Koningsbos

 

Artikel 5: De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 6: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemene bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

GRATIS GRONDOVERDRACHT: ZIJWEG KONINGSBOS NRS. 17-21 TE ASSENT - AKTE 8 (REP. NR. 00-01-1941/008/FL)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Akkoord te gaan met:

        de gratis grondinnames van volgend perceel, in uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2020 en 22 februari 2021:

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 197V met een oppervlakte van 56m² van Vanlaer Raf;

zoals het rooilijnplan Koningsbos van studiebureel AARO-TOPO van 17 augustus 2020 en onder voorwaarden bepaald in de bijgevoegde ontwerpakte opgesteld door notaris Mellaerts te Paal.

 

Artikel 2:De nieuwe wegenis op te nemen in het openbaar domein.

 

Artikel 3: De notariskosten worden geraamd op 1.353,05 € en zullen door de gemeente gedragen worden.

 

Artikel 4: De betaling zal gebeuren met de kredieten voorzien op registratiesleutel:

AC-1.3.17 - 0200/22000000 - Grondinnames Koningsbos

 

Artikel 5: De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 6: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemene bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

GRATIS GRONDOVERDRACHT: ZIJWEG KONINGSBOS NRS. 17-21 TE ASSENT - AKTE 9 (REP. NR. 00-01-1941/009/FL)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Akkoord te gaan met:

        de gratis grondinnames van volgend perceel, in uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2020 en 22 februari 2021:

        Bekkevoort, afdeling 2, sectie I, nr. 197R met een oppervlakte van 27m²  van Palmans Willem;

zoals het rooilijnplan Koningsbos van studiebureel AARO-TOPO van 17 augustus 2020 en onder voorwaarden bepaald in de bijgevoegde ontwerpakte opgesteld door notaris Mellaerts te Paal.

 

Artikel 2: De nieuwe wegenis op te nemen in het openbaar domein.

 

Artikel 3: De notariskosten worden geraamd op 1.353,05 € en zullen door de gemeente gedragen worden.

 

Artikel 4: De betaling zal gebeuren met de kredieten voorzien op registratiesleutel:

AC-1.3.17 - 0200/22000000 - Grondinnames Koningsbos

 

Artikel 5: De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 6: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemene bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

GRATIS GRONDOVERDRACHT STRUIKSTRAAT

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Akkoord te gaan met de gratis overdracht naar de gemeente Bekkevoort van een stuk grond kadastraal gekend als Bekkevoort, afdeling 2, sectie H, deel van nr. 293A en 292A voor een totale oppervlakte van 29ca, op het verdelingsplan van dhr. Dirk Arnauts d.d. 28 oktober 2022 aangegeven als lot 6, en onder de voorwaarden bepaald in bijgevoegde ontwerpakte. Het stuk grond in kwestie zal bij het openbaar domein gevoegd/ingelijfd worden.

 

Artikel 2: De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd de notariële akte te ondertekenen.

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 november 2022

BELEIDSPLAN OMGEVINGSHANDHAVING

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:Het beleidsplan omgevingshandhaving, zoals gevoegd als bijlage en waarin de prioritaire overtredingen ruimtelijke ordening alsook de prioritaire overtredingen milieu worden benoemd, goed te keuren.

 

Artikel 2: Het beleidsplan omgevingshandhaving samen met onderhavig besluit ter kennis te geven van het Parket van de Procureur des Konings te Leuven, het Departement Omgeving, Afdeling Handhaving, en de Politiezone Hageland.

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Punt bijlagen/links BET_HHbeleidsplan_2022-2026.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT (LEKP) 2.0

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het  Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.0 te ondertekenen.

 

Artikel 2:Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

JAAR- EN FINANCIEEL VERSLAG 2021 IGS HARTJE HAGELAND OOST

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:De gemeenteraad neemt kennis van hetjaarverslag 2021 en het financieel verslag 2021 van het IGS Hartje Hageland Oost en keurt deze goed.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad gaat akkoord dat de financiële overschotten worden bijgehouden bij de projectvereniging zodat deze kunnen ingezet worden om de loonkosten van het huidige personeelsbestand op te vangen.

 

Artikel 3:Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van  22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

LIDMAATSCHAP GEMEENTE BEKKEVOORT IN INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING LAND & WATER

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De overeenkomst "Lidmaatschap gemeente Bekkevoort in Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water" met ingang van 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2027, goed te keuren als volgt:

 

"ARTIKEL 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

De Gemeente Bekkevoort treedt toe tot de Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water. De Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water / Watering van Sint-Truiden begeleidt de gemeente Bekkevoort bij het vertalen van het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan in concrete subsidieaanvragen zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 houdende de subsidiëring van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden.

Het begeleiden omvat:

        Opmaak ontwerpdossier van de erosiewerken

        Opmaak kostenraming, meetstaat en plannen voor erosiewerken

        Ondersteuning bij opmaak dossier aanvraag stedenbouwkundige vergunning

        Ondersteuning bij opmaak van het bestek en het aanbestedingsdossier

 

Deze taken maken geen onderdeel uit van het takenpakket van de erosiecoördinator en worden als dusdanig ook niet gesubsidieerd door de afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

 

ARTIKEL 2 - ORGANISATIE

 

2.1. De heer Karel Vandaele, de heer Peter Priemen en de heer Lieven Duchateau zullen de gemeente Bekkevoort begeleiden bij de taken zoals vermeld onder artikel 1.

 

2.2. De Watering van Sint-Truiden verbindt zich ertoe de begeleiding zorgvuldig uit te voeren ten belope van 37,5 mandagen gedurende de duur van het lidmaatschap.

 

ARTIKEL 3 - FINANCIELE BEPALINGEN

 

De gemeente Bekkevoort verbindt zich ertoe, toe te treden tot de Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water, voor een periode van 5 jaar, ingaand vanaf 01/01/2023 en eindigend op 31/12/2027, en hiervoor een totaal lidmaatschap ten bedrage van 42.500 EUR (8.500 EUR per jaar) te betalen. De betalingen van dit lidmaatschap dienen jaarlijks aan de Watering van Sint-Truiden te gebeuren.

 

Artikel 2: De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

BEHEER PREMIES RATIONEEL WATERGEBRUIK DOOR FLUVIUS

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Fluvius krijgt van de gemeente de opdracht en de bevoegdheid om alle premiereglementen, die verband houden met een rationeel watergebruik bij de eindklanten, volledig te beheren, wat onder meer inhoudt:

 

        het opmaken van een Fluvius-premiereglement;

        het vastleggen van de premiebedragen en -voorwaarden;

        het aanbrengen van aanpassingen aan het premiereglement indien dit vereist is omwille van hogere efficiëntie, beschikbaarheid van budgetten, betere resultaten bij de klanten, etc.
Over deze aanpassingen zal de gemeente tijdig worden geïnformeerd;

        instaan voor de volledige administratieve en financiële afhandeling van de aangevraagde premies en de communicatie met de klanten hierover.

 

Artikel 2: Fluvius zal op geregelde tijdstippen (minstens 1x / kwartaal) een lijst bezorgen van de uitgekeerde premies in de gemeenterekening houdend met de rechten van de betrokkenen en  regels van de AVG. Dit overzicht bevat de gegevens die Fluvius gebruikt heeft voor het uitbetalen van de premie(s) rationeel watergebruik, nl. naam en adres van de klant, de benaming van de premie, het uitgekeerde premiebedrag, de kosten die de klant gemaakt heeft en eventuele bijlagen gevoegd bij de aanvraag.

De gemeente kan – indien zij dit wenst -  zelf een bijkomende aanvullende premie uitkeren  waarbij gelijkaardige voorwaarden gehanteerd worden als in het Fluvius-reglement.

 

Artikel 3: De bestaande gemeentelijke subsidiereglementen betreffende door Fluvius toe te kennen premies voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen voor hemelwater, groendaken en/of afkoppeling van hemelwater worden opgeheven met ingang van 1 januari 2023.
De gemeentelijke subsidiereglementen voor toekennen van eigen aanvullende premies voor vernoemde voorzieningen kunnen blijven behouden.

 

    Artikel 4: Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 

Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissing en kennisgeving hiervan te verrichten aan de Opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) op het emailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Artikel 6: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 november 2022

OPHEFFING GEMEENTELIJKE PREMIEREGELING VOOR HEMELWATERINSTALLATIES EN INFILTRATIEVOORZIENINGEN VOOR WONINGEN (GR 30.12.2013)

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad heft het gemeentelijk premiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie met hergebruik van het hemelwater en voor het plaatsen van een infiltratievoorziening, goedgekeurd in zitting van 30 december 2013, met ingang van 1 januari 2023 op.

 

Artikel 2:Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

GOEDKEURING OVEREENKOMST TUSSEN DE SCHOLEN (VRIJE BASISSCHOLEN) EN DE GEMEENTE IN HET KADER VAN HET PROJECT ‘DUURZAAM NAAR SCHOOL' VOOR DE PERIODE 01/01/2023 - 31/12/2023

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Een dotatie toe te kennen, binnen de grenzen van het begrotingskrediet, aan de vrije basisscholen op het grondgebied Bekkevoort voor de periode 01/01/2023 - 31/12/2023 voor de voorzieningen in het busvervoer van de leerlingen en educatie "Duurzaam naar school".

 

Artikel 2: Akkoord te gaan met het toekennen van de dotatie aan de vrije basisscholen gevestigd te Bekkevoort op basis van de werkelijke kosten van het busvervoer/educatie, met een maximum van € 11.000 per school en per kalenderjaar en mits naleving van de voorwaarden van de overeenkomst die daartoe dient gesloten te worden tussen de scholen en de gemeente.

 

Artikel 3: De bijgevoegde overeenkomst Duurzaam naar school voor de vrije basisscholen (’t Minnepoortje en ’t Scholeke), periode 01/01/2023 - 31/12/2023, goed te keuren.

 

Artikel 4: De algemeen directeur en de burgemeester worden gemachtigd om de overeenkomsten te ondertekenen.

 

Artikel 5: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 november 2022

GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT LEERLINGENVERVOER IN HET KADER VAN DE OVEREENKOMST PROJECT “DUURZAAM NAAR SCHOOL” – PERIODE 01/01/2023 - 31/12/2023

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: De bijgevoegde afsprakennota "Duurzaam naar school" voor de gemeentelijke basisschool De Verre Kijker, voor de periode 01/01/2023 - 31/12/2023 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2: Een retributie te vragen aan de ouder(s) of voogd(en) van de leerling die gebruik maakt van het leerlingenvervoer voor en na school voor de periode 01/01/2023 - 31/12/2023.

 

Artikel 3: De retributie voor alle leerlingen wordt vastgesteld als volgt:

        0,40 EUR/rit;

        0,20 EUR/rit (voor het 2e kind);

        gratis vanaf het 3e kind;

        kinderen onder de 6 jaar rijden gratis.

 

Artikel 4: De facturatie zal door de school gebeuren en de ontvangsten worden geboekt op registratiesleutel GBB-OW / 870/70400010 - Tussenkomst van ouders in het leerlingenvervoer.

 

Artikel 5: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 november 2022

GOEDKEURING RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Algemeen

 

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met verwijzing naar de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

Permanente nutsvoorzieningen zijn:

        alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drinkwater, warm water, brandstof,

        alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

 

Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van werken aan permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de distributienetbeheerder als van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken uitvoeren in eigen naam, dan wel laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening van de distributienetbeheerder of de werkmaatschappij.

 

Artikel 2: Retributie naar aanleiding van sleufwerken

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 10,24 euro, voor werken in voetpaden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro.

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.

Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

 

Artikel 3: Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de eigenaar van de nutsleidingen als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.

 

Artikel 4: Inning

 

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.

 

Artikel 5: Definitief karakter

 

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

GEMEENTELIJK ONDERWIJS - ALGEMENE AFSPRAKEN FUNCTIEBESCHRIJVING EN EVALUATIE ONDERWIJZEND PERSONEEL

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:

§1 De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde personeelsleden

aangesteld in een wervingsambt in zijn instelling.

§2 De algemeen directeur wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle gesubsidieerde

personeelsleden in wervingsambten.

§3 De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde personeelsleden

aangesteld in een ander bevorderingsambt of in een selectieambt.

§4 De algemeen directeur wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle gesubsidieerde

personeelsleden in een ander bevorderingsambt dan dat van directeur of in een selectieambt.

§5 De algemeen directeur wordt aangeduid als de evaluator van de directeur.

 

Artikel 2: De tweede evaluator bewaakt het proces, bewaakt de kwaliteit en waakt over de objectiviteit en de eenvormigheid van de evaluaties over de personeelsleden heen.

 

Artikel 3:Voor de evaluatoren wordt in het kader van het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken een opleiding voorzien, zodat de evaluator voldoende competent is om met kennis van zaken en op een objectieve evenwichtige manier een oordeel uit te spreken over het presteren van het personeelslid.

 

Artikel 4:

§1 De evaluator nodigt het personeelslid per mail uit voor een formeel functioneringsgesprek. Hij

kondigt dit minimaal 10 werkdagen op voorhand aan.

§2 Het personeelslid kan per mail een functioneringsgesprek vragen. Het gesprek vindt plaats binnen

een redelijke termijn na de vraag. De datum van het gesprek wordt bepaald door de evaluator.

§3 Van het formeel functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt

ondertekend door de evaluator en ter ondertekening voor ontvangst aan het personeelslid

voorgelegd. Het verslag wordt bewaard in het evaluatiedossier dat beheerd wordt door de

evaluator.

§4 De evaluator houdt de coachinghistoriek bij.

 

Artikel 5:

§1 De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van de evaluatiecriteria die aansluiten bij de

functiebeschrijving en bij de doelstellingen van de onderwijsinstelling en het schoolbestuur.

§2 De evaluator bepaalt het tijdstip van het evaluatiegesprek en deelt dit minimaal 10

werkdagen op voorhand per mail mee.

§3 De evaluator stelt het evaluatieverslag op. Dit verslag wordt bewaard in het evaluatiedossier.

 

Artikel 6:

De evaluator zorgt voor de informatiedoorstroming naar het schoolbestuur.

 

Artikel 7: De gemeenteraad keurt de algemene afspraken functiebeschrijving en het evaluatiereglement goed.

 

Artikel 8: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 november 2022

GOEDKEURING OVEREENKOMSTEN WERKINGSTOELAGE ONTMOETINGSCENTRA

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:  Volgende overeenkomst goed te keuren met de drie ontmoetingscentra:

OntmoetingsCentrum Mardijk vzw, Halensebaan 100D, 3461 Molenbeek-Wersbeek,

Vzw Zaal Trefpunt Assent, Dorpsstraat 10, 3460 Assent,

Vzw Parochiecentrum De Kring, Staatsbaan 221a, 3460 Bekkevoort,

 

Art. 1: Werkingstoelage

 

Elk ontmoetingscentrum heeft recht op een werkingstoelage van € 5.000 per jaar ter ondersteuning van de werking en brandveiligheid.

 

Art. 2: Tegenprestatie

 

Als tegenprestatie geldt: voor gemeentelijke initiatieven met inbegrip van de initiatieven van het OCMW, zonder een permanent karakter, wordt elk ontmoetingscentrum op eenvoudig verzoek kosteloos ter beschikking gesteld en dit gedurende 4 keer per jaar per centrum (4 etmalen) op weekdagen en 1 keer per jaar per centrum (1 etmaal) op weekend- en feestdagen (WK. vanaf vrijdag 17u). Het huurgebruik is dus gratis.

Reservatie: de reserveringsprocedure van het desbetreffende ontmoetingscentrum wordt in acht genomen.

 

Art. 3: Onkostenvergoeding

 

De gemeente deelt wel in de energiekosten: een onkostenvergoeding die wordt aangerekend naar reëel verbruik aan de gangbare prijs, en in de poetskosten: 60 euro/activiteit.

 

Art. 4: Dranken

 

Wanneer het gemeentebestuur met bonnetjes drank aanbiedt aan de aanwezigen, wordt de drank betaald aan het ontmoetingscentrum tegen de gangbare prijs voor consumpties, tenminste als het bestuur van het ontmoetingscentrum de drankdienst verzorgt.

 

Art. 5: Duur overeenkomst

 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 jaar (2022 – 2024), met ingang van 1 januari 2022. Zij is opzegbaar door één van de partijen, zoals vermeld bij de ondertekening, bij schriftelijke mededeling, met ingang van het jaar daaropvolgend.

Zij kan éénmaal stilzwijgend verlengd worden voor de volgende 3 jaar als geen andere overeenkomst deze vervangt, voor het verstrijken van deze overeenkomst.

Een jaarlijkse evaluatie en bijsturing is mogelijk.

 

 

Artikel 2:De in bijlage bij deze beslissing gevoegde overeenkomsten worden goedgekeurd.

 

Artikel 3: De overeenkomst met de Vereniging der Parochiale Werken van het gewest Diest, afgesloten in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2008, wordt ingetrokken.

 

Artikel 4: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

ECOWERF - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 DECEMBER 2022 - GOEDKEURING AGENDA EN BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:De agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 14 december 2022 van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, worden goedgekeurd.

 

Artikel 2:De heer Lenaerts Wouter, raadslid, met als plaatsvervanger de heer Lemmens Tom, wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf van 14 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

 

Artikel 3:Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift aan EcoWerf.

 

Artikel 4: Een afschrift van dit besluit te zenden naar de gemeentelijk afgevaardigde en Ecowerf, t.a.v. mevr. Gerda Bleus, directiesecretariaat.

 

Artikel 5: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

IGS HOFHEIDE - BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 DECEMBER 2022

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Mevr. Mia Peeters te mandateren om alle agendapunten op de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 21 december 2022 goed te keuren.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

INTERLEUVEN - BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER OP DE BUITENGEWONE EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 JANUARI 2023

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het mandaat van dhr. Luc Janssens en dhr. Tom Lemmens die respectievelijk werden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Interleuven wordt als volgt bepaald: Goedkeuring van alle agendapunten van de buitengewone en gewone algemene vergadering van 18 januari 2023.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

IGO DIV - ALGEMENE VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2022 - BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1:  De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van 16 december 2022 goed.

 

Artikel 2:  Het mandaat van mevr. Mia Peeters voor de algemene vergadering van 16 december 2022 als volgt vast te stellen: goedkeuring van alle agendapunten.

 

Artikel 3:  Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

IGS HOFHEIDE - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 JANUARI 2023 - GOEDKEURING AGENDA EN BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Mevr. Mia Peeters te mandateren om het agendapunt op de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 25 januari 2023 goed te keuren.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022