OCMW Bekkevoort

Zitting van 28 juni 2021

Om 21.24 uur tot 21.27

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Janssens

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Raadsleden:

Mia Peeters, Bart Volders, Tommy Heusdens, Johan Everaerts, Jan Van Cauwenbergh, Tom Lemmens, Trees Laenens, Lies Timmermans, Jens Snyers en Mieke Mellaerts

Leden:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

Verontschuldigd:

Raadslid:

An Weckhuyzen

 

 

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 juni 2021

VASTSTELLING JAARREKENING 2020 - DEEL OCMW

 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van de jaarrekening 2020 vast.

De jaarrekening 2020 van de gemeente en haar OCMW eindigt met een positief budgettair resultaat van het boekjaar ten bedrag van € 1 528 288.

Zodoende wordt het gecumuleerd budgettair resultaat € 4 325 744 en de autofinancieringsmarge

€ 1 261 899.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Punt bijlagen/links Jaarrekening 2020 Raden 28062021.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 juni 2021

GOEDKEURING RECHTSPOSITIEREGELING PERSONEEL LOKAAL BESTUUR BEKKEVOORT

 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de rechtspositieregeling voor het personeel van lokaal bestuur Bekkevoort goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Punt bijlagen/links bekg-rpr-rgl-20210628-g rechtspositieregeling GO.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

GOEDKEURING BESTEK EN WIJZE VAN GUNNEN PENSIOENFONDS MANDATARISSEN

 

Besluit

Gemeente en OCMW Bekkevoort fungeren vandaag zelf als pensioenkas voor de gewezen mandatarissen. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een bestek goed met als voorwerp 'Afsluiten pensioenverzekering mandatarissen van gemeente en OCMW Bekkevoort'.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021