OCMW Bekkevoort

Zitting van 28 juni 2021

Om 12.00 uur tot 13.00 uur

 

Aanwezig:

Voorzitter vast bureau:

Hans Vandenberg

Leden:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

Waarnemend algemeen directeur:

Sonja Heylen

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

GOEDKEURING AANREKENINGEN - VORDERINGEN - BESTELBONNEN

 

Besluit

Het vast bureau keurt de overzichtslijst aanrekeningen voor betaling goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 21 JUNI 2021

 

Besluit

Het verslag van 21 juni 2021 wordt eenparig goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

VRAAG TOT UITBREIDING WERKTIJD VOOR SACHA HULPVERLENING

 

Besluit

Binnen de samenwerkingsovereenkomst SACHA wordt een uitbreiding van de werktijd voorzien van 0,5 dag per  week.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021