OCMW Bekkevoort

Zitting van 12 juli 2021

Om 12.00 uur tot 12.20

 

Aanwezig:

Voorzitter vast bureau:

Hans Vandenberg

Leden:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Waarnemend algemeen directeur:

Sonja Heylen

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

GOEDKEURING AANREKENINGEN - VORDERINGEN - BESTELBONNEN

 

Besluit

Het vast bureau keurt de overzichtslijst aanrekeningen voor betaling en de bestelbonnen goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 28 JUNI 2021

 

Besluit

Het verslag van 28 juni 2021 wordt eenparig goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

INVOERING VAN DIGITALE LOONSTROOK VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN GEMEENTE EN OCMW VANAF 1 JANUARI 2022 - GOEDKEURING OFFERTE

 

Besluit

Het vast bureau besluit vanaf 1 januari 2022 de overstap te maken van papieren naar digitale loonstroken voor de personeelsleden van het OCMW.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021