OCMW Bekkevoort

Zitting van 31 mei 2021

Om 12.00 uur tot 13.00

 

Aanwezig:

Voorzitter vast bureau:

Hans Vandenberg

Leden:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

Waarnemend algemeen directeur:

Sonja Heylen

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

GOEDKEURING AANREKENINGEN - VORDERINGEN - BESTELBONNEN

 

Besluit

Het vast bureau keurt de overzichtslijst aanrekeningen voor betaling en de bestelbonnen goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 17 MEI 2021

 

Besluit

Het verslag van 17 mei 2021 wordt eenparig goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING

 

Besluit

/

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021