OCMW Bekkevoort

Zitting van 17 mei 2021

Om 11.30 uur tot 11.50

 

Aanwezig:

Voorzitter vast bureau:

Hans Vandenberg

Leden:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Waarnemend algemeen directeur:

Sonja Heylen

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

GOEDKEURING AANREKENINGEN - VORDERINGEN - BESTELBONNEN

 

Besluit

Het vast bureau keurt de overzichtslijst aanrekeningen voor betaling goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

ETHIAS - GEWONE ALGEMENE JAARVERGADERING - MODALITEITEN VOOR DEELNAME EN STEMMING OP AFSTAND

 

Besluit

Het vast bureau neemt kennis van de agenda van de gewone algemene vergadering van Ethias en de modaliteiten voor deelname en stemming van op afstand.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 3 MEI 2021

 

Besluit

Het verslag van 3 mei 2021 wordt eenparig goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 17 mei 2021

KLACHT ABB TEGEN EXAMEN HOOFDMAATSCHAPPELIJK WERKER (B4-B5)

 

Besluit

Het vast bureau behandelt een klacht die werd ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen het examen van hoofdmaatschappelijk werker.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021