OCMW Bekkevoort

Zitting van 14 juni 2021

Om 12.00 uur tot 13.00

 

Aanwezig:

Voorzitter vast bureau:

Hans Vandenberg

Leden:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

GOEDKEURING AANREKENINGEN - VORDERINGEN - BESTELBONNEN

 

Besluit

Het vast bureau keurt de overzichtslijst aanrekeningen voor betaling goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 31 MEI 2021

 

Besluit

Het verslag van 31 mei 2021 wordt eenparig goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 juni 2021

GOEDKEURING BESTEK EN WIJZE VAN GUNNEN PENSIOENFONDS MANDATARISSEN

 

Besluit

Het bestek voor de opdracht met als voorwerp 'Afsluiten pensioenverzekering mandatarissen van gemeente en OCMW Bekkevoort' wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RMW.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2021