OCMW Bekkevoort

Zitting van 31 mei 2021

Om 22.26 uur tot 22.31

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Janssens

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Leden vast bureau:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Raadsleden:

Mia Peeters, Bart Volders, Tommy Heusdens, Johan Everaerts, Jan Van Cauwenbergh, Tom Lemmens, Trees Laenens, Lies Timmermans, An Weckhuyzen, Jens Snyers en Mieke Mellaerts

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

STARTNOTA ORGANISATIEBEHEERSING LOKAAL BESTUUR BEKKEVOORT

 

Besluit

 

15 stemmen voor: Hans Vandenberg, Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel, Nathalie Weckx, Mia Peeters, Bart Volders, Tommy Heusdens, Tom Lemmens, Trees Laenens, Lies Timmermans, An Weckhuyzen, Jens Snyers, Mieke Mellaerts en Luc Janssens

2 stemmen tegen: Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh

 

Artikel 1: De startnota organisatiebeheersing met implementatieplan, in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2: De startnota zal als kader dienen voor de verdere uitwerking van het traject.

 

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

JAARRAPPORT ORGANISATIEBEHEERSING 2019-2020

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

INTERLEUVEN- BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 JUNI 2021

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het mandaat van mevr. Mia Peeters en mevr. Trees Laenens die respectievelijk werden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Interleuven wordt als volgt bepaald: Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering van 16 juni 2021.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

IGO DIV - ALGEMENE VERGADERING VAN 25 JUNI 2021- BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het mandaat van de afgevaardigde van het OCMW voor de algemene vergadering van IGO op 25 juni 2021 als volgt vast te stellen: goedkeuring van alle agendapunten.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

OCMW-PERSONEEL - UITVOERING VIA-6 AKKOORD

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Voor de personeelsleden van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de doelgroepmedewerkers van de lokale diensteneconomie "De Vlaspit" die onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord van 22 december 2020 ressorteren de verhoging van het variabel bedrag van de eindejaarstoelage van 2020 goed te keuren.

 

Artikel 2: Voor de personeelsleden van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de doelgroepmedewerkers van de lokale diensteneconomie "De Vlaspit" die onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord van 22 december 2020 ressorteren het variabel bedrag van de eindejaarstoelage recurrent te verhogen met 1,1%.

 

De eindejaarstoelage wordt vanaf 2021 berekend op basis van een vast geïndexeerd bedrag (1288,43 euro ) en een variabel bedrag 3,6% op het jaarsalaris.

 

Artikel 3:Het besluit van het vast bureau van 8 maart 2021 aldus te bekrachtigen.

 

Artikel 4:Bij een volgende wijziging aan de rechtspositieregeling zal deze beslissing opgenomen worden.

 

Artikel 5: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021