OCMW Bekkevoort

Zitting van 31 mei 2021

Om 22.26 uur tot 22.31

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Janssens

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Raadsleden:

Mia Peeters, Bart Volders, Tommy Heusdens, Johan Everaerts, Jan Van Cauwenbergh, Tom Lemmens, Trees Laenens, Lies Timmermans, An Weckhuyzen, Jens Snyers en Mieke Mellaerts

Leden:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

STARTNOTA ORGANISATIEBEHEERSING LOKAAL BESTUUR BEKKEVOORT

 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de startnota organisatiebeheersing goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

JAARRAPPORT ORGANISATIEBEHEERSING 2019-2020

 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarrapport Organisatiebeheersing 2019-2020.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

INTERLEUVEN- BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 JUNI 2021

 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger van het OCMW om alle agendapunten goed te keuren op de algemene vergadering van Interleuven van 16 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

IGO DIV - ALGEMENE VERGADERING VAN 25 JUNI 2021- BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE

 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn verleent mandaat aan de afgevaardigde van het OCMW om alle agendapunten goed te keuren op de algemene vergadering van IGO op 25 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

OCMW-PERSONEEL - UITVOERING VIA-6 AKKOORD

 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over de uitvoering van de koopkrachtmaatregelen voorzien in het Deelakkoord VIA- 6 voor de personeelsleden van het OCMW van Bekkevoort.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

KENNISNAME RAPPORT ORGANISATIE-AUDIT AUDIT VLAANDEREN

 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het definitieve auditrapport van Audit Vlaanderen naar aanleiding van de organisatie-audit uitgevoerd in het voorjaar 2020 bij lokaal bestuur Bekkevoort.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021