Gemeente Bekkevoort

Zitting van 31 mei 2021

Om 20.02 uur tot 22.24

 

Aanwezig:

Voorzitter:

Luc Janssens

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Raadsleden:

Mia Peeters, Bart Volders, Tommy Heusdens, Johan Everaerts, Jan Van Cauwenbergh, Tom Lemmens, Trees Laenens, Lies Timmermans, An Weckhuyzen, Jens Snyers en Mieke Mellaerts

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

STARTNOTA ORGANISATIEBEHEERSING LOKAAL BESTUUR BEKKEVOORT

 

Besluit

De gemeenteraad keurt de startnota organisatiebeheersing goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

JAARRAPPORTERING ORGANISATIEBEHEERSING 2019-2020

 

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport Organisatiebeheersing 2019-2020.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - PUBLICITEIT SCHUILHUISJES N2

 

Besluit

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met BMG-Media goed met betrekking tot volgende schuilhuisjes:

          N2 - Oprit A2 - 300429 - richting Diest;

          N2 - Zandstraat - 300445 - richting Diest;

          N2 - Schillekensberg - 300451 - richting Diest;

          N2 - Schillekensberg 300452 - richting Leuven

Het onderwerp van deze overeenkomst betreft het door gemeente Bekkevoort beschikbaar stellen van een aantal reclamevlakken in de schuilhuisjes aan BMG Media met als doel deze publicitair te commercialiseren voor reclamecontracten van lange termijn.

De overeenkomst begint op 1 juli 2021 en zal eindigen na 3 jaar. Mits positieve evaluatie vanuit de gemeente Bekkevoort, kan de overeenkomst verlengd worden met 3 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

ADDENDUM BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN - OPTIE 1 (VERLENGING SUBSIDIEPERIODE TOT 31 AUGUSTUS 2021)

 

Besluit

De gemeenteraad bekrachtigt het collegebesluit dat het addendum goedkeurt bij de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

VASTSTELLING VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021 - 2022

 

Besluit

De facultatieve vakantiedagen voor het gemeentelijk onderwijs worden voor het schooljaar 2021 - 2022 als volgt vastgelegd:

          maandag 13 september 2021

          woensdag 16 maart 2022

          woensdag 25 mei 2022

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

BESTEDING WERKINGSTOELAGEN AAN BELEIDSONDERSTEUNING

 

Besluit

De gemeenteraad besluit in de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar 2021 - 2022 een vastbenoemde leerkracht voor 12 lestijden per week vrij te stellen van haar onderwijsopdracht, zodat zij als interne coördinator voor de beleidsondersteuning kan worden aangesteld. Vervolgens zal een tijdelijke leerkracht worden aangesteld ter vervanging van de vastbenoemde leerkracht.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

ILV SPORTREGIO “WINGE-DEMERVALLEI” - GOEDKEURING JAARVERSLAG EN REKENING 2020

 

Besluit

De gemeenteraad keurt het jaarverslag en de rekening 2020 van de interlokale vereniging Sportregio "Winge-Demervallei" goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

INTERLEUVEN - BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 JUNI 2021

 

Besluit

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijk vertegenwoordiger om alle agendapunten goed te keuren op de algemene vergadering van Interleuven d.d. 16 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

IGO DIV - ALGEMENE VERGADERING VAN 25 JUNI 2021

BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE

 

Besluit

De gemeenteraad bepaalt het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering van IGO op 25 juni 2021 als volgt: goedkeuring van alle agendapunten.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

IGS HOFHEIDE - BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2021

 

Besluit

Het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger op algemene vergadering van IGS Hofheide op 23 juni 2021 wordt als volgt bepaald: goedkeuren van alle agendapunten.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

ERSV - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2021 - GOEDKEURING AGENDA - VASTSTELLING VAN HET MANDAAT

 

Besluit

De gemeenteraad bepaalt het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van ERSV op 23 juni 2021 als volgt: goedkeuring van alle agendapunten.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

KENNISNAME RAPPORT ORGANISATIE-AUDIT AUDIT VLAANDEREN

 

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het definitieve auditrapport van Audit Vlaanderen naar aanleiding van de organisatie-audit uitgevoerd in het voorjaar 2020 bij lokaal bestuur Bekkevoort.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2021