Gemeente Bekkevoort

Zitting van 31 mei 2021

Om 20.00 uur

 

Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

STARTNOTA ORGANISATIEBEHEERSING LOKAAL BESTUUR BEKKEVOORT

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

JAARRAPPORTERING ORGANISATIEBEHEERSING 2019-2020

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - PUBLICITEIT SCHUILHUISJES N2

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

ADDENDUM BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN - OPTIE 1 (VERLENGING SUBSIDIEPERIODE TOT 31 AUGUSTUS 2021)

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

VASTSTELLING VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021 - 2022

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

BESTEDING WERKINGSTOELAGEN AAN BELEIDSONDERSTEUNING

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

ILV SPORTREGIO “WINGE-DEMERVALLEI” - GOEDKEURING JAARVERSLAG EN REKENING 2020

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

INTERLEUVEN - BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 JUNI 2021

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

IGO DIV - ALGEMENE VERGADERING VAN 25 JUNI 2021

BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

IGS HOFHEIDE- BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2021

 

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

ERSV - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2021 - GOEDKEURING AGENDA - VASTSTELLING VAN HET MANDAAT

 

Publicatiedatum: 21/05/2021