Gemeente Bekkevoort

Zitting van 12 juli 2021

Om 10.30 uur tot 12.00

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Waarnemend algemeen directeur:

Sonja Heylen

 

Verontschuldigd:

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

GOEDKEURING AANREKENINGEN - BESTELBONS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst aanrekeningen en de lijst bestelbons goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/38 - KN

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021055034) voor het bouwen van een magazijn op een terrein gelegen te Driesstraat 117, 3461 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie A, nr. 160M.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/41 - JW

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021065246) voor het uitbreiden van een garage op een terrein gelegen te Steenberg 52, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, nr. 173V.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/53 - BW

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021080200) voor het kappen van bomen op een terrein gelegen te Vierbunderweg 1, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, nr. 94W5.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/54 - FT

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021080299) voor het herbouwen van een zonevreemde woning op een terrein gelegen te Provinciebaan 18, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, nr. 23P.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

MELDING IIOA - 2021/76

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van een melding voor de exploitatie van een iioa gelegen langs de Provinciebaan te Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie G, nrs. 216G, 216P, 216R, 216S en 216V, 216W, 216X en 216Y (OMV_2021113529).

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

ISOLATIEPREMIES - MEI 2021

 

Besluit

Er wordt een isolatiepremie toegekend aan diverse aanvragers.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

GUNNING "AANSTELLING LANDSCHAPSARCHITECT VOOR SPEELNATUUR"

 

Besluit

Het college stelt Kris Schurmans BV, gevestigd Oude Diestersebaan 28,  3920 Lommel aan als landschapsarchitect voor de opmaak van een ontwerp speelnatuur.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 12 juli 2021

POLITIEVERORDENING NAAR AANLEIDING VAN "BUURT BBQ STRUIK" IN DE STRUIKSTRAAT OP 27 AUGUSTUS 2021

 

Besluit

Op 27 augustus 2021 wordt in een deel van de Struikstraat de Buurt BBQ Struik georganiseerd. Hiervoor is een tijdelijke politieverordening opgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 12 juli 2021

POLITIEVERORDENING NAAR AANLEIDING VAN EEN "LOOPWEDSTRIJD MUGGENBERGKERMIS" OP ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021

 

Besluit

Op 4 september 2021 vindt de loopwedstrijd 'Muggenbergkermis' plaats. Hiervoor is een politieverordening opgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Punt bijlagen/links signalisatieplan loopwedstrijd muggenbergkermis 2021.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 12 juli 2021

POLITIEVERORDENING TOT REGLEMENTERING VAN DE GELEGENHEIDSTOESTAND TENGEVOLGE DE WIELERWEDSTRIJD OP ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021 TE MOLENBEEK-WERSBEEK

 

Besluit

Op 5 september 2021 vindt de wielerwedstrijd 'Muggenbergkermis' plaats. Hiervoor is een politieverordening opgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Punt bijlagen/links signalisatieplan wielerwedstrijd muggenbergkermis 2021.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 12 juli 2021

POLITIEVERORDENING NAAR AANLEIDING VAN DE WEGENISWERKEN "N29 - FASE VOORBEREIDING EN AANBRENGEN ASFALT" VANAF 30 AUGUSTUS 2021 TOT EN MET 10 SEPTEMBER 2021

 

Besluit

Tussen 30 augustus 2021 en 10 september 2021 zal Besix Infra N.V. wegeniswerken uitvoeren op de N29 (Werfnummer: 28472 Bekkevoort; Heraanleg N29 ; Fase 3 - voorbereiding en aanbrengen Asfalt).

          De N29 (grondgebied Bekkevoort) wordt onderbroken voor alle verkeer.

          Het kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan met de N29 wordt opengesteld voor het verkeer.

          Er wordt een bovenlokale en lokale omleiding voorzien.

Hiervoor wordt een tijdelijke politieverordening opgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Punt bijlagen/links 28472-SIGN-006-1Asfalt detail 1.pdf
28472-SIGN-005-1Asfalt UPV detail 2-gecomprimeerd.pdf
28472-SIGN-006-1Asfalt detail 2-gecomprimeerd.pdf
28472-SIGN-005-1Asfalt UPV detail 1.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

DUURZAAM NAAR SCHOOL - UITBETALING 2E SCHIJF 2021

 

Besluit

In afwijking (wegens COVID19) van de overeenkomst, "Duurzaam naar school", goedgekeurd door de raad van 28 december 2021, wordt de 2e schijf van de overeenkomst uitbetaald aan de vrije basisscholen:

          3.500 EUR aan 't Minnepoortje Assent;

          3.500 EUR aan 't Scholeke Molenbeek-Wersbeek.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

VVRR LEUVEN - WERKBANK FASE 2 SYNTHESENOTA: OPENBAAR VERVOER  EN VERVOER OP MAAT : HALTE-LOCATIES EN FLEXTAXI

 

Besluit

Het college besluit de bushalte Dellestraat te behouden op de huidige locatie en de halte Klein Kempen te behouden in het VOM (Vervoer op Maat zowel voor flextaxi als voor de shuttle Bekkevoort-Rummen).

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

STRATENPLAN -  EDITIE 6

 

Besluit

Het college keurt het ontwerp van het stratenplan editie 6 goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

TOEKENNING VRIJWILLIGERSVERGOEDING AAN VRIJWILLIGER EETZAAL

 

Besluit

Het college zal voorstellen aan de gemeenteraad om een dagvergoeding toe te kennen aan de vrijwilliger die ondersteuning zal bieden in de eetzaal van de gemeentelijke basisschool.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

TOELATINGSAANVRAAG VOOR HANDELINGEN IN OF AAN BESCHERMD ONROEREND ERFGOED - VERWIJDEREN GRAVEN ZONDER CONCESSIE OP HET KERKHOF VAN WERSBEEK

 

Besluit

De gemeente Bekkevoort zal op het kerkhof van Wersbeek (Processiestraat) in totaal 137 graven verwijderen. Dit zijn graven waarvan de concessie vervalt tussen 01/01/2020 en 01/01/2022.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

HERDENKING HILAIRE GEMOETS OP 3 SEPTEMBER 2021

 

Besluit

Op vrijdag 3 september 2021 verleent de gemeente Bekkevoort haar medewerking aan de herdenking van Hilaire Gemoets op de begraafplaats in Assent en aan het herdenkingsmonument in Webbekom.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Punt bijlagen/links Brief KNSB 210627.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

UITBETALING MONITOREN TIKTOK & CRAFTINGKAMP

 

Besluit

Het college kent, conform het animatorenreglement, een forfaitaire onkostenvergoeding toe aan de monitoren voor de gepresteerde dagen tijdens het Tiktok & Craftingkamp van 5 juli 2021 t.e.m. 9 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

EVENEMENTENAANVRAAG STRAATBBQ STRUIKSTRAAT

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating tot de organisatie van een straatbarbecue op 27 augustus 2021 in de Struikstraat te Assent.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

EVENEMENTENAANVRAAG MOTOCROSS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan vzw MX Racing Team Kersbeek tot de organisatie van een motocross op 3, 4 en 5 september 2021 aan de terreinen Provinciebaan Bekkevoort (percelen 216G, 216Y, 216P, 216S, 216R) volgens de dan geldende coronamaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

EVENEMENTENAANVRAAG MUGGENBERG KERMIS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating tot de organisatie van Muggenberg Kermis van 2 tot 5 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

AANSTELLING EXTRA MONITOR BOEKJESKAMP

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt een extra monitor aan voor het Boekjeskamp te begeleiden.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

ZOMERREGELING UITLEEN BIBLIOTHEEKMATERIALEN

 

Besluit

De uitleenperiode voor de bibliotheekmaterialen wordt aangepast naar een periode van 5 weken van 12 juli tot en met 31 augustus. Er wordt tijdens deze periode geen leengeld gevraagd voor DVD's.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

PERSBERICHT CO2-METERS

 

Besluit

De gemeente Bekkevoort is gestart met de bedeling van CO2-meters aan de plaatselijke horecazaken, parochiezalen, voetbalkantines en het jeugdhuis. Hiermee draagt de gemeente haar steentje bij aan de hervatting van het sociaal leven op een veilige manier.

 

De gemeentelijke perscontacten ontvangen hierover een persbericht.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 28 JUNI 2021

 

Besluit

Het college keurt het verslag voorgaande zitting van 28 juni 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 12 juli 2021

INVOERING VAN DIGITALE LOONSTROOK VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN GEMEENTE EN OCMW VANAF 1 JANUARI 2022 - GOEDKEURING OFFERTE

 

Besluit

Het college besluit vanaf 1 januari 2022 de overstap te maken van papieren naar digitale loonstroken voor de personeelsleden van gemeentebestuur en OCMW.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2021