Gemeente Bekkevoort

Zitting van 31 mei 2021

Om 09.30 uur tot 12.00

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

Waarnemend algemeen directeur:

Sonja Heylen

 

 

Waarnemend algemeen directeur Sonja Heylen verlaat de vergadering vanaf punt 1.

Overeenkomstig artikelen 27 en 50 van het decreet lokaal bestuur verlaat schepen Nathalie Weckx de zitting vanaf punt 44.

Schepen Nathalie Weckx vervoegt de vergadering vanaf punt 45.

Overeenkomstig artikelen 27 $ 1 en 172 van het decreet lokaal bestuur verlaat algemeen directeur Hilde Goedhuys de zitting vanaf punt 49.

Waarnemend algemeen directeur Sonja Heylen vervoegt de vergadering vanaf punt 49.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

GOEDKEURING AANREKENINGEN - BESTELBONS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst aanrekeningen en de lijst bestelbons goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

OVEREENKOMST - HET STOCKEREN VAN MATERIAAL EN MACHINES- STAATSBAAN 315 - VANAF 1 JUNI 2021

 

Besluit

De opzegtermijn voor de overeenkomst "voor opslagruimte – gratis ter beschikking stelling - Staatsbaan 315 te Bekkevoort" wordt aangepast, de overeenkomst kan maandelijks worden opgezegd.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - V723

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021025181) voor het verkavelen van een perceel in twee loten bestemd voor de bouw van telkens een halfopen eengezinswoning, en één lot bestemd voor de bouw van een vrijstaande eengezinswoning. Het perceel is gelegen te Driesstraat 105, 3461 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie A, nr. 145K, 157B, 158P2, 158X2, 158Y2, 159M en 161P.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/40 - JV

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021062679) voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een terrein gelegen te Rijnrode 5, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie H, nr. 225M.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/31 - IW

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021056594) voor het regulariseren van verbouwingen aan een woning op een terrein gelegen te Steenberg 3, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, nr. 155B2.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

VRIJSTELLING BELASTING OP ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN

 

Besluit

Het college kent een vrijstelling toe op de belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

BEROEP TEGEN DE OPNAME IN HET LEEGSTANDSREGISTER VAN DOSSIER LS/2021/010

 

Besluit

Het college verklaart een beroep ingediend tegen de opname van een woning in het leegstandsregister ongegrond.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

VORMING WOONMAATSCHAPPIJ - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS VOOR VERKENNEND STARTGESPREK MET EXTERNE FACILITATOR LEVUUR

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om 3 vertegenwoordigers aan te duiden voor het verkennend startgesprek met de externe facilitator Levuur i.k.v. de vorming van een woonmaatschappij.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

PREMIE VOOR DE AANKOOP VAN EEN HAKSELAAR - BW

 

Besluit

Het college kent een subsidie voor de aankoop van een hakselaar toe.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

VERGOEDING AAN VRIJWILLIGER ZWERFKATTENPROJECT

 

Besluit

Het college keurt de kostenvergoeding voor de vrijwilliger van het zwerfkattenproject voor de periode 1 september 2020 tot en met 31 mei 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

TOEKENNEN PREMIE VOOR HET SANEREN VAN EEN BUITEN GEBRUIK GESTELDE STOOKOLIETANK - SVG

 

Besluit

Het college verleent een premie voor het reglementair buiten gebruik stellen van een stookolietank.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

AANSTELLING LANDSCHAPSARCHITECT - TERREIN SPEELNATUUR

 

Besluit

Het college schrijft een prijsvraag uit voor de aanstelling van een landschapsarchitect voor de opmaak van een ontwerp speelnatuur voor het terrein van de Chiro.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

POLITIEVERORDENING NAAR AANLEIDING VAN DE PROEFOPSTELLING DENNENSTRAAT/BALLAAR VANAF 1 JUNI 2021 TOT EN MET 30 NOVEMBER 2021

 

Besluit

Tussen 1 juni 2021 en 30 november 2021  zal er een proefopstelling geplaatst worden in de Dennenstraat/Ballaar. Er wordt een verbod ingevoerd; verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Uitgezonderd plaatselijk verkeer' duidt op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners van die straat en van hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen; ook voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters, hebben er zonder uitzondering toegang

Hiervoor wordt een tijdelijke politieverordening opgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

ASFALTERINGSWERKEN 2021: PLAATSELIJK HERSTEL OP DIVERSE LOCATIES - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

Besluit

Het college schrijft een prijsvraag uit voor asfalteringswerken dienstjaar 2021: plaatselijk herstel op diverse locaties. Er worden zes aannemers uitgenodigd om een prijsofferte in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

DAK EN GEVELWERKEN SPORTPARK DE HEIDE - GOEDKEURING GUNNING

 

Besluit

De dak en gevelwerken aan sportpark De Heide wordt gegund aan Dakwerken Verschuere Leuvenseweg 36 te 3202 Rillaar voor een bedrag van € 38.919,65 incl. 21%btw.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

ALGEMEEN ONDERHOUD WEGEN : MAAIEN VAN DE BERMEN - DIENSTJAAR 2021 - GOEDKEURING GUNNING

 

Besluit

Jaarlijks schrijft de gemeente een lastenboek uit voor de opdracht "Algemeen onderhoud wegen - maaien van de bermen - dienstjaar 2021".

Het maaien van de bermen voor het dienstjaar 2021 wordt gegund aan TSC bvba (voorheen A.W.B. Schots nv), Liebroekstraat 69 te 3545 Halen.

Het gunningsbedrag bedraagt 50.645,76 euro incl. btw.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

LESSENREEKS BACK IN SHAPE

 

Besluit

Het college besluit een lessenreeks 'Back in shape' te organiseren in het najaar van 2021. De bijdrage bedraagt € 75 per persoon voor de ganse lessenreeks van 10 lessen.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

LEZING GEZINSBOND VLAAMS-BRABANT

 

Besluit

De gemeente Bekkevoort organiseert een lezing rond het thema 'Jij en je puber' op dinsdag 26 oktober 2021. Deze lezing gaat door in de polyvalente zaal van de bibliotheek, tenzij de maatregelen omtrent Covid19 het niet toelaten. In dat geval zal het doorgaan als webinar.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

EVENEMENTENAANVRAAG BOERENTOER PETRUSHOEVE

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot de organisatie van BoerenToer op 6 juni in de Petrushoeve te Molenbeek-Wersbeek volgens de geldende coronamaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

EVENEMENTENAANVRAAG ECO-TUINDAGEN VELT

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming tot de organisatie van de Velt-ecotuindagen op 5 en 6 juni 2021 volgens de geldende coronamaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

EVENEMENTENAANVRAAG TENTOONSTELLING DUITSE STAANDERS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating tot de organisatie van een hondententoonstelling Duitse Staanders op 20 juni 2021 op de terreinen naast Sportpark De Heide, volgens de geldende coronamaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

GEMEENTELIJK INFOBLAD JUNI 2021

 

Besluit

De inwoners krijgen het gemeentelijk infoblad editie juni 2021 (uitneembare middenkatern in Bekke-Nieuws) in hun brievenbus rond 9 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Punt bijlagen/links Infoblad juni 2021.pdf
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

HUISSTIJL - GEMEENSCHAPPELIJK

 

Besluit

Vanaf 1 januari 2022 gebruiken de gemeente en het OCMW als geïntegreerde huisstijl de huidige huisstijl en het logo van de gemeente en treden zo naar buiten als één organisatie.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 17 MEI 2021

 

Besluit

Het college keurt het verslag voorgaande zitting van 17 mei 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

GEMEENTEPERSONEEL - UITVOERING VIA-6 AKKOORD

 

Besluit

Het college besluit de uitvoering van de koopkrachtmaatregelen voorzien in het Deelakkoord VIA-6 op te nemen in de eerstvolgende wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

VACANTVERKLARING EN AANWERVING 2 VOLTIJDS CONTRACTUELE TECHNISCH ASSISTENTEN GROENDIENST

 

Besluit

Er worden 2 voltijdse functies technische assistent groen vacant geplaatst en onmiddellijk vanuit de wervingsreserve ingevuld.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 mei 2021

GEMEENTEPERSONEEL - WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING

 

Besluit

Het college verklaart zich principieel akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling zoals bepaald in bijgevoegde tekst en deze voor onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden op 21 juni 2021 en vervolgens ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 15/06/2021