Gemeente Bekkevoort

Zitting van 21 juni 2021

Om 09.30 uur tot 12.00 uur

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

GOEDKEURING AANREKENINGEN - BESTELBONS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst aanrekeningen en de lijst bestelbons goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/52 - SO

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning (OMV_2021076153) voor de functiewijziging van handel naar vrij beroep op een terrein gelegen te Kamiel Dekelverstraat 5, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie D, nr. 310M9.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - V724

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021018010) voor het creëren van een bijkomend bouwlot voor open bebouwing. Het perceel in kwestie is gelegen te Wolvenstraat 4, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie I, nr. 236/2M, 236H en 239Y.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

VRIJSTELLING OP LEEGSTANDSBELASTING - OUDE TIENSEBAAN 53

 

Besluit

Het college kent een vrijstelling toe op de leegstandsbelasting.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

GEZAMENLIJKE AANKOOP STOOKOLIE JUNI 2021

 

Besluit

Voor de gezamenlijke aankoop van gasolie-diesel extra van juni 2021 wordt de firma Bruno Mazout uit Beringen aangeduid als leverancier. De prijs bedraagt 0,5796 euro per liter.

De leveringen vinden plaats van 22 juni tot en met 29 juni. Inschrijvers worden door de aangestelde leverancier persoonlijk verwittigd.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

EVENEMENTENAANVRAAG OPEN TUINEN  MG

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan een inwoner tot de organisatie van Open tuinen op 26 en 27 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

EVENEMENTENAANVRAAG WJP LRV BEKKEVOORT

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan LRV Bekkevoort tot de organisatie van een Wedstrijd Jonge Paarden op 27 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

EVENEMENTENAANVRAAG BK WIELRENNEN

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Unlimited Cycling Team Belgium voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Wielrennen te Molenbeek-Wersbeek op 8 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

EVENEMENTENAANVRAAG PRIVÉFEEST 26/6/2021

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen toelating tot de organisatie van een privéfeest in zaal Trefpunt.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

OPEN MONUMENTENDAG 2021

 

Besluit

De gemeente werkt een erfgoedwandeling uit in de gemeente Bekkevoort ter gelegenheid van Open Monumentendag die plaatsvindt op 12 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

PERSBERICHT PARTICIPATIE NIEUW MOBILITEITSPLAN

 

Besluit

De gemeente Bekkevoort gaat aan de slag met het gespecialiseerde adviesbureau Vectris voor de vernieuwing van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De input van alle burgers is belangrijk om tot een betere en duurzamer mobiliteit in Bekkevoort te komen. Tot 31 juli 2021 kunnen de burgers al de online mobiliteitsbevraging invullen op www.bekkevoort.be/mobiliteit-bevraging (eerste participatiemoment).

 

De gemeentelijke perscontacten ontvangen hierover een persbericht.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF JUNI 2021

 

Besluit

Nieuwsberichten en events die interessant zijn voor burgers verspreidt de gemeente via de maandelijkse elektronische nieuwsbrief aan de abonnees.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

NIEUWSBRIEF WEGENWERKEN JUNI 2021

 

Besluit

De gemeente verspreidt info over huidige en toekomstige wegenwerken in Bekkevoort via de gemeentelijke (digitale) nieuwsbrief wegenwerken naar de abonnees.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE ZITTING VAN 14 JUNI 2021

 

Besluit

Het college keurt het verslag voorgaande zitting van 14 juni 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

AANWERVING 1 VOLTIJDS CONTRACTUEEL TECHNISCH ASSISTENT GROENDIENST

 

Besluit

De functie van voltijds technisch assistent groen, die in zitting van 31 mei 2021 vacant verklaard werd,  wordt ingevuld door de volgende geslaagde kandidaat in de wervingsreserve.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

ZOMERREGELING EN HITTEPLAN - PERSONEEL TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST

 

Besluit

Er worden maatregelen genomen (aanpassing uurregeling) voor het personeel van de technische uitvoeringsdienst tijdens de zomer en tijdens periodes van extreem warm weer.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 juni 2021

HITTEPLAN - ADMINISTRATIEF PERSONEEL

 

Besluit

Er worden maatregelen genomen voor het administratief personeel tijdens de periode van extreem warm weer.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021