Gemeente Bekkevoort

Zitting van 28 juni 2021

Om 09.30 uur tot 12.45

 

Aanwezig:

Burgemeester:

Hans Vandenberg

Schepenen:

Benny Reviers, Wouter Lenaerts, Raf Vanmeensel en Nathalie Weckx

Algemeen directeur:

Hilde Goedhuys

Waarnemend algemeen directeur:

Sonja Heylen

 

 

Waarnemend algemeen directeur Sonja Heylen verlaat de vergadering vanaf punt 1.

Overeenkomstig artikelen 27 $ 1 en 172 van het decreet lokaal bestuur verlaat algemeen directeur Hilde Goedhuys de zitting vanaf punt 62.

Waarnemend algemeen directeur Sonja Heylen vervoegt de vergadering vanaf punt 62.

Algemeen directeur Hilde Goedhuys vervoegt de vergadering vanaf punt 63.

Waarnemend algemeen directeur Sonja Heylen verlaat de vergadering vanaf punt 63.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING KOHIER NR. 2 INZAKE DE GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN AANSLAGJAAR 2020

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier nr. 2 inzake de gemeentebelasting op de bars en rendez-voushuizen voor het aanslagjaar 2020 met 6 artikelen vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 13.000 EUR.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING KOHIER NR. 3 INZAKE DE GEMEENTEBELASTING OP DE VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE DRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN AANSLAGJAAR 2020

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier nr. 3 inzake de gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten voor het aanslagjaar 2020 met 36 artikelen vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 5.190,41 EUR.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING KOHIER NR. 2 INZAKE DE GEMEENTEBELASTING OP DE AANPLAKBORDEN AANSLAGJAAR 2020

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier nr. 2 inzake de gemeentebelasting op de aanplakborden voor het aanslagjaar 2020 met 1 artikel vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 90 EUR.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

GOEDKEURING AANREKENINGEN - BESTELBONS

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst aanrekeningen en de lijst bestelbons goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING 2020/110 (BEROEP)

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag tot omgevingsvergunning in beroep (OMV_2020144398) voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 (grondwaterwinning) op een terrein gelegen te Oude Tiensebaan z/n, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, nr. 75F.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/36

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning (OMV_2021053489) voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit op de percelen gelegen te 3460 Bekkevoort, Wijndriesstraat 12 en Eugeen Coolsstraat 66,  kadastraal gekend als afdeling 1, sectie H, nrs. 344A2, 344A3, 344C3, 344E2, 344E3, 344G2, 344G3, 344H2, 344K2, 344M2, 344R2, 344X en 344Y.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

OMGEVINGSVERGUNNING - 2021/43 - KV

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning (OMV_2021065600) voor het regulariseren van een tuinhuis op een terrein gelegen te Veugelberg 6A, 3460 Bekkevoort, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie A, nr. 102D.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

WEIGERING PREMIE INDIVIDUELE CONDENSATIEKETEL - RD

 

Besluit

Het college weigert een premieaanvraag voor de plaatsing van een individuele condensatieketel.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 juni 2021

POLITIEVERORDENING NAAR AANLEIDING VAN WIELERWEDSTRIJD KERMISCOMITÉ SCHOONDERBUKEN  OP VEUGELBERG/OUDE TIENSEBAAN OP 25 JULI 2021

 

Besluit

Op 25 juli 2021 vindt er een wielerwedstrijd plaats in de Veugelberg/Oude Tiensebaan. Hiervoor wordt er tijdelijke politieverordening opgemaakt.

 

Tijdens de duur van de wedstrijd is op het volledige parcours van de koers enkel verkeer in de rijrichting toegelaten. Het parcours is als volgt: VERTREK Houwaartstraat (kerk) - Valvoortstraat - Vroentestraat - Vuggelberg - Veugelberg - Oude Tiensebaan - Groenhoef - Hoensberg - Houwaartstraat (kerk) AANKOMST.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 juni 2021

POLITIEVERORDENING TOT REGLEMENTERING VAN DE GELEGENHEIDSTOESTAND TENGEVOLGE DE WIELERWEDSTRIJD (BK WIELRENNEN) OP 8 AUGUSTUS 2021

 

Besluit

Op 8 augustus 2021 vindt er het Belgisch kampioenschap wielrennen (voor master en amateurs) plaats. Hiervoor is een politieverordening opgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

INTERLEUVEN: OPLEIDING AANSLAAN VAN LASTEN

 

Besluit

De drie arbeiders van de wegendienst worden ingeschreven voor de opleiding aanslaan van lasten georganiseerd door Interleuven.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

GOEDKEURING OFFERTE DE WATERGROEP : NIEUWE WATERAANSLUITING VOOR DE BIBLIOTHEEK

 

Besluit

Het college keurt de offerte goed van De Watergroep voor een bedrag van € 3.111,37 excl. btw of € 3.298,05 incl. 21 % btw voor de aanleg van een nieuwe wateraftakking voor de bibliotheek, eugeen coolsstraat 17 A.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

ASFALTWERKEN DIENSTJAAR 2021: PLAATSELIJK HERSTEL OP DIVERSE PLAATSEN - GOEDKEURING GUNNING

 

Besluit

De asfalteringswerken voor het dienstjaar 2021 worden gegund aan Grizaco nv, Scheepvaartkaai 4 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende offertebedrag van € 97.490,91 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

RAAMOVEREENKOMST ELECTRICITEITSMATERIAAL SCHOOL

 

Besluit

Er wordt een prijsvraag uitgeschreven voor het leveren van materieel voor het herstel van de elektriciteit in de gemeentelijke basisschool. Er worden vier leveranciers uitgenodigd om een prijsofferte in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

SKATEBOARDINITIATIE

 

Besluit

Het college besluit eenparig een gratis skateboardinitiatie, aangeboden door Sport Vlaanderen, te organiseren op woensdag 13 oktober 2021 op de parking en verharde weg  aan de achterzijde van de kerk van Bekkevoort.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

EVENEMENTENAANVRAAG HAGELANDSE GORDEL

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Landelijke Gilde Assent voor de organisatie van de Hagelandse Gordel op 18 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

EVENEMENTENAANVRAAG PROEVENWEDSTRIJD JACHTHONDEN

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating tot de organisatie van een proevenwedstrijd voor jachthonden op 18 en 25 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

PERSBERICHT CHARTER GENERATIE ROOKVRIJ

 

Besluit

De gemeente Bekkevoort ondertekende het charter Generatie Rookvrij.

Met de ondertekening van dit charter engageert de gemeente Bekkevoort zich om rookvrije zones aan speel- en sportterreinen te creëren.

 

De gemeentelijke perscontacten ontvangen hierover een persbericht.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

PERSAGENDA JULI 2021

 

Besluit

De gemeente Bekkevoort organiseert in juli 2021 allerlei activiteiten. De perscontacten ontvangen hiervan een overzicht (persagenda) met de nodige informatie.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

GEMEENTELIJK INFOBLAD JULI 2021

 

Besluit

De inwoners krijgen het gemeentelijk infoblad editie juli 2021 (uitneembare middenkatern in Bekke-Nieuws) in hun brievenbus rond 7 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

GOEDKEURING VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 21 JUNI 2021

 

Besluit

Het college keurt het verslag voorgaande zitting van 21 juni 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 juni 2021

HITTEPLAN POETSVROUWEN EN POETSSCHEMA VAKANTIEWERKING 2021

 

Besluit

Het College neemt een beslissing m.b.t. de activering van een 'Hitteplan' voor de poetsvrouwen in geval van een hittegolf (aanpassing uurrooster). Het uurrooster van de poetsvrouwen tijdens de zomervakantie 2021 wordt ook aangepast in functie van de planning van de vakantiewerking De Ravotter.

 

 

Publicatiedatum: 07/07/2021