DE GEMEENTERAAD

 

Feiten en context

        In zitting van 23 februari 2009 keurde de gemeenteraad een premiereglement voor opleidingen/cursussen over milieuvriendelijk en/of milieuverantwoord (ver)bouwen en wonen goed.

        In zitting van 3 november 2014 keurde de gemeenteraad het gewijzigde premiereglement voor opleidingen/cursussen over miilieuvriendelijk en/of milieuverantwoord (ver)bouwen en wonen goed.

        Het collegebesluit van 10 oktober 2022 houdende voorstel om het premiereglement voor opleidingen/cursussen over milieuvriendelijk en/of milieuverantwoord (ver)bouwen en wonen, goedgekeurd in zitting van 23 februari 2009 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 3 november 2014, op te heffen.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

Sinds het bestaan van deze premie werd deze slechts 8 keer aangevraagd.

 

2009

4 aanvragen

2012

1 aanvraag

2015

3 aanvragen

 

De dienst omgeving stelt voor om dit premiereglement op te heffen.

 

Financiële weerslag

Geen financiële weerslag.

 

Besluit

eenparig

 

Artikel 1: Het premiereglement voor opleidingen/cursussen over miilieuvriendelijk en/of milieuverantwoord (ver)bouwen en wonen wordt opgeheven.

 

Artikel 2: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, van toepassing.